เรียนทำเค้ก สอนทำเค้ก เรียนทำเบเกอรี่ สอนทำเบเกอรี่ เรียนทำขนม สอนทำขนม เรียนทำขนมปัง สอนทำขนมปัง โรงเรียนสอนทำเค้ก สถาบันสอนทำเค้ก โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ สถาบันสอนทำเบเกอรี่
02-0054155 , 02-8877026 , 089-8970478

พบกับเราบนสื่อต่างๆ

เรียนทำเค้ก-เชฟกระทะเหล็ก

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่าน ทางรายการเชฟกระทะได้เชิญ เชฟ สมาน วิเชียรณรัตน์ Master Pastry Chef จาก Knowhowbake : The School of Baking and Pastry เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำเบเกอรี่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการเชฟกระทะเชฟ