เรียนทำเค้ก สอนทำเค้ก เรียนทำเบเกอรี่ สอนทำเบเกอรี่ เรียนทำขนม สอนทำขนม เรียนทำขนมปัง สอนทำขนมปัง โรงเรียนสอนทำเค้ก สถาบันสอนทำเค้ก โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ สถาบันสอนทำเบเกอรี่
02-0054155 , 02-8877026 , 089-8970478

Basic Bread | ขนมปังขั้นพื้นฐาน

BAR2

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนทำขนมปังให้มีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรับแต่งเทคนิคการออกแบบตามเทรนด์ของขนมปังยอดนิยม ในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานหลักการของการทำขนมปังแบบเนื้อนุ่ม เรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มเตรียมอุปกรณ์ ไปจนถึงการตกแต่งขนมปังให้สวยงามด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การทำลายขนมปัง การขึ้นรูปขนมปังหลายๆแบบ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับขนมปังด้วยลูกเล่นมากมาย อีกทั้งเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตขนมปัง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องผสมแป้งแบบเกรียว ตู้หมักแป้งระบบไอน้ำ เข้ามาใช้ในการผลิตขนมปัง ถ่ายทอดประสบการณ์จาก Baker จากโรงแรมชั้นนำของประเทศ

BAR11

หลักสูตร | Basic Bread ขนมปังขั้นพื้นฐาน
ประเภท | ขนมปัง
ระดับ | ขั้นพื้นฐาน

จำนวนนักเรียน | 2-6ท่าน
วันที่เรียน | เรียนตามตารางเรียน (ดูตารางเรียน)
ระยะเวลา | 1 วัน 10.00-17.00น. 
ค่าเล่าเรียน | 4,900 บาท

bar1

 • Black & Yellow Raisin Bread (ขนมปังลูกเกต)
 • Butter Bread (ขนมปังเนยสด)
 • Sausage Bread (ขนมปังไส้กรอก)
 • Pork Floss Bread (ขนมปังหมูหยอง)
 • Ham and Cheese Picnic Bread (ขนมปังแฮมชีส)
 • Curry with Chicken Bread (ขนมปังกระหรี่ไก่)
 • Toast (ขนมปังแซนวิช)
 • Pizza (พิชซ่าแป้งนุ่ม)

BAR3

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำขนมปังขั้นพื้นฐานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและงานอดิเรก

BAR4

1. ภาคทฤษฎี

 • เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับทำขนมปัง
 • เรียนรู้การเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับทำขนมปัง
 • เรียนรู้ลำดับขั้นตอนในการทำขนมปัง
 • การปรับเปลื่ยนสูตรขนมปัง

2. ภาคปฎิบัติ

 • การเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมปัง
 • การทำใส้สำหรับขนมปัง
 • การตีแป้งโดว์
 • การเช็คเนื้อโดว์
 • การขึ้นรูปขนมปังในรูปแบบต่างๆ
 • การหมักแป้งให้ขึ้นฟู ในระยะเวลาอันสั้น
 • การเตรียมขนมปังก่อนอบ
 • การอบขนมปังให้สีสวย
 • การเช็คขนมปังสุก

BAR5

 • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบกึ่งส่วนตัวจำกัดจำนวนนักเรียน 2-6ท่านต่อคลาสเท่านั้น
 • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียน
 • รู้ได้อย่างง่าย
 • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 1-2 ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-6 ชั่วโมงหลัง
 • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด แยกกันอย่างชัดเจน
 • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

BAR6

 • ผู้มีความสนใจและความหลงไหลในการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ
 • ผู้มีความต้องการเปิดกิจการ และเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเบเกอร์รี่และขนมอบ เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตเบเกอร์รี่และขนมอบ เป็นต้น 
 • ผู้มีความต้องการประกอบอาชีพเป็น เพสทรี เชฟ (Pastry Chef) หรือสำหรับเพสทรี่
 • เชฟที่ต้องการฝึกทักษะเพิิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดในการทำงาน
 • เด็กอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้่่มีความชื่นชอบด้านการทำขนม และผู้ปกครองมีความต้องการสนับสนุนการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอด เป็นทักษะความสามารถพิเศษ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้ชีวิตและอาชีพในอนาคตของน้องๆ
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเบเกอร์รี่และขนมอบท่ีมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ผลิตหรือจำหน่ายเบเกอร์รี่และขนมอบ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่และขนมอบ สถาบันการศึกษาที่จัดคลาสเรียน การทำเบเกอร์รี่และขนมอบ

BAR7

เชฟสอนทำเบเกอรี่การทำขนมปังคือศิลปะ ศิลปะที่คุณสามารถสร้างสรรค์รูปร่างและรสชาติให้เป็นไปดั่งใจต้องการ การทำขนมปังนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากต้องการเนื้อสัมผัสที่นุ่มนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย Basic Bread หลักสูตรเรียนทำขนมปังขั้นพื้นฐาน เป็นสูตรเนื้อนุ่ม หลักสูตรนี้จะเรียนทำขนมปังทั้งหมด 9 ชนิด เรียนตั้งแต่ ทฤษฎีพื้นฐานการทำขนมปังตลอดจนภาคปฏิบัติ หลักสูตรพื้นฐานการขนมปังเราจะมุ่งเน้นตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำขนมปัง การเลือกใช้วัตถุดิบ การขึ้นรูปขนมปังในรูปแบบต่างๆ การอบขนมปัง  ให้นักเรียนได้ลงมือทำเองในทุกๆขั้นตอน โดยจะมีเชฟค่อยถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้อย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หากเรียนจบไปแล้วผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ทำขนมปังในประเภทอื่นๆได้อีกมากมาย

 

 

 

BAR8

DSC_9634

DSC_9686

DSC_9726

DSC_9737

DSC_9742

DSC_9747

DSC_9767

BAR10

cont2

BAR9

cont 

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน