เรียนทำเค้ก สอนทำเค้ก เรียนทำเบเกอรี่ สอนทำเบเกอรี่ เรียนทำขนม สอนทำขนม เรียนทำขนมปัง สอนทำขนมปัง โรงเรียนสอนทำเค้ก สถาบันสอนทำเค้ก โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่ สถาบันสอนทำเบเกอรี่
02-0054155 , 02-8877026 , 089-8970478

เรียนทำคุกกี้ ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสอนทำคุกกี้ Knowhowbake จัดคอร์สการเรียนทำคุกกี้อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาทักษะเกี่ยวกับคุกกี้ไว้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสอนโดยเชฟจากโรงแรมชั้นนำที่มีคุณวุฒิด้านการทำคุกกี้ คอร์สเรียนทำคุกกี้ ขั้นพื้นฐาน เป็นคอร์สเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำคุกกี้หลายๆประเภท เช่น คุกกี้กรอบ คุกกี้นิ่ม คุกกี้กด หลังจากเรียนจบแล้วนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำคุกกี้ในแบบมืออาชีพ ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะคิดค้นและพัฒนาสูตรคุกกี้ให้เป็นได้อย่างที่ต้องการ

Basic Cookie | คุกกี้ขั้นพื้นฐาน

BAR2

หลักสูตรเรียนทำคุกกี้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นขนมอบที่มีรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบของการทำคุกกี้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น คุกกี้กรอก คุกกี้นิ่ม คุกกี้กด โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการทำขนมหรือคุกกี้มาก่อนเลย โดยเรียนรู้ตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ , เรียนรู้วัตถุดิบสำหรับทำคุกกี้ การผสมคุกกี้ในรูปแบบต่างๆ , การขึ้นรูปคุกกี้ , การอบคุกกี้ , ตลอดจนการเก็บรักษาคุกกี้

BAR11

หลักสูตร | Basic Cookies คุกกี้ขั้นพื้นฐาน
ประเภท | คุกกี้
ระดับ | พื้นฐาน

จำนวนนักเรียน | 2-6ท่าน
วันที่เรียน | เรียนตามตารางเรียน (ดูตารางเรียน)
ระยะเวลา | 1 วัน 10.00-17.00น. 
ค่าเล่าเรียน | 5,200 บาท

bar1

 • Matcha Green Tea Cookies คุกกี้แบบกรอบ
 • Double Chocolate Cookies คุกกี้แบบนิ่ม
 • Oatmeal Raisin Cookies คุกกี้แบบกรอบ
 • Butter Cookies คุกกี้แบบแช่แข็ง

BAR3

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำคุกกี้ขั้นพื้นฐานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและงานอดิเรก

BAR4

1. ภาคทฤษฎี

 • เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับทำคุกกี้
 • เรียนรู้การเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับทำคุกกี้
 • ลำดับขั้นตอนในการทำคุกกี้
 • การถนอมอาหาร
 • การปรับเปลี่ยนสูตรคุกกี้

2. ภาคปฎิบัติ

 • เรียนผสมคุกกี้ทั้ง 4 ชนิด
 • การขึ้นรูปคุกกี้ในรุปแบบต่างๆ
 • เรียนรู้วิธีการอบคุกกี้

BAR5

 • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบกึ่งส่วนตัวจำกัดจำนวนนักเรียน 2-6ท่านต่อคลาสเท่านั้น
 • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียน
 • รู้ได้อย่างง่าย
 • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 1-2 ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-6 ชั่วโมงหลัง
 • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด แยกกันอย่างชัดเจน
 • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

BAR6

 • ผู้มีความสนใจและความหลงไหลในการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ
 • ผู้มีความต้องการเปิดกิจการ และเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเบเกอร์รี่และขนมอบ เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตเบเกอร์รี่และขนมอบ เป็นต้น 
 • ผู้มีความต้องการประกอบอาชีพเป็น เพสทรี เชฟ (Pastry Chef) หรือสำหรับเพสทรี่
 • เชฟที่ต้องการฝึกทักษะเพิิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดในการทำงาน
 • เด็กอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้่่มีความชื่นชอบด้านการทำขนม และผู้ปกครองมีความต้องการสนับสนุนการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอด เป็นทักษะความสามารถพิเศษ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้ชีวิตและอาชีพในอนาคตของน้องๆ
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเบเกอร์รี่และขนมอบท่ีมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ผลิตหรือจำหน่ายเบเกอร์รี่และขนมอบ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่และขนมอบ สถาบันการศึกษาที่จัดคลาสเรียน การทำเบเกอร์รี่และขนมอบ

BAR7

เชฟสอนทำเบเกอรี่คุกกี้พูดชื่อนี้มาคงไม่ไม่มีใครไม่รู้จักกับขนมอบชนิดนี้ ถือได้ว่าเป็นขนมอบที่ทำได้ง่ายและใช้เวลาในการทำน้อยที่สุดในขนมเบเกอรี่ อีกทั้งยังสามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วย แต่ถึงจะง่ายอย่างไรถ้าขึ้นชื่อว่าขนมอบแล้วย่อมมีเทคนิคและวิธีการทำให้ผู้เรียนได้จดจำเช่นกัน เหมาะสำหรับทำเป็นของขวัญ,หรือของทานเล่นภายในบ้านขั้นพื้นฐาน จะสอนให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความสำคัญของเครื่องมือในการทำคุกกี้ต่างๆ การเตรียมวัตถุดิบ และขั้นตอนการทำต่างๆ การขึ้นรูปในรูปแบบต่างๆ ตลอดไปจนถึงการอบคุกกี้ การเก็บรักษาคุกกี้

 

 

 

BAR8

เรียนทำคุกกี้ช็อกโกแลต

เรียนทำคุกกี้ชาเขียว

เรียนทำคุกกี้เนย

เรียนทำคุกกี้ข้าวโอ็ต

BAR10

cont2

BAR9

cont 

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line