โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่และขนมอบสำหรับผู้สนใจการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้

Professional Baking & Pastry Program (Full Course) รวมคลาสทั้งหมด 168ชั่วโมง การเรียน 117เมนู

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพหรือเป็นงานอดิเรกสำหรับผู้ที่สนใจ

Professional Baking & Pastry Program (Full Course) รวมคลาสทั้งหมด 168ชั่วโมง การเรียน 117เมนู

pro full course - features

 ________________________________

 สอนทำพายชั้น

 ________________________________

 

PRO - FULL COURSE - INFO 1

 ________________________________

เรียนทำเบเกอรี่

 

 ________________________________

 

PRO-FULL COURSE - INFO 2

________________________________

สอนทำคุกกี้

________________________________

KHB Pro Full Course -menu copy

เรียนทำเบเกอรี่ผ่อน

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line

รูปตัวอย่างเมนูที่ได้เรียน

 

 

 

en_US