โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่และขนมอบสำหรับผู้สนใจการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้

Junior Master Chef (Beginner Level) คอร์สสำหรับเด็ก10-16ปี (ขั้นพื้นฐาน) | คอร์สเด็กขั้นพื้นฐาน

Junior Master Chef Program

 (Beginner Level)

โปรแกรมจูเนียร์ มาสเตอร์เชฟ สำหรับเด็กอายุ 10-16ปี

IMG_1057 IMG_0965

 “63ชั่วโมงเรียน 39เมนู

ให้เชฟตัวน้อยได้ฝึกทักษะ ความสามารถพิเศษ

ปูพื้นฐานสู่วัยผู้ใหญ่ และอาชีพในอนาคต”

 

หลักสูตร:  Junior  Master Chef Program  (Basic – intermediate Level)

โปรแกรมจูเนียร์ มาสเตอร์เชฟ สำหรับเด็กอายุ 10-16ปี (ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง)

ค่าเล่าเรียน: 37,900บาท  -ไม่มีค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

(จากมูลค่าคอร์สเต็ม 42,100บาท)

เมนูที่เรียน: เบเกอร์รี่และขนมอบ 33 เมนู จากขนมอบและเบเกอรี่ 7ประเภท

ระดับ: ขั้นพื้นฐาน – ขั้นกลาง

จำนวนนักเรียน:  2-6ท่านต่อคลาส

เวลาและชั่วโมงเรียน: 63 ชั่วโมงเรียน (แบ่งออกเป็นคลาสละ 7 ชั่วโมง 8 คลาสเรียน)

วันที่เรียนตามตารางเรียน

  1. 1. เลือกดูชื่อคลาสที่ต้องเรียนในตารางเรียนแต่ละเดือน
  2. 2. ทำการสำรองที่นั่งเข้าคลาสในวันใดก็ได้ที่นักเรียนสะดวกเรียน

* นักเรียนสามารถเลือกเรียนคลาสใดก็ได้ โดยไม่ต้องเรียงลำดับคลาส เนื่องจากอาจารย์เชฟจะเริ่มสอนทุกคลาสเรียนจากพื้นฐานเสมอ

อายุคอร์สเรียน: 1-6เดือน (ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์)

สิทธิพิเศษและสิ่งที่นักเรียนได้รับ:

  • เครื่องแบบจูเนียร์มาสเตอร์เชฟ (มูลค่า2,500บาท)
  • ใบประกาศนียบัตร
  • เอกสารการเรียน
  • อาหารว่าง และอาหารกลางวันสำหรับทุกคลาสเรียน

รายละเอียดคลาสเรียนและเมนูที่เรียน:

63 ชั่วโมงเรียน แบ่งออกเป็น 8 คลาสเรียน คลาสละ7ชั่วโมง

Course Checklist for Student
รายชื่อคอร์สเรียนทั้งหมด
ที่นักเรียนต้องเรียนในโปรแกรมนี้ 
 
————————————————-
ประกอบด้วย 8คอร์ส 8คลาสเรียน(ครั้ง)
(สามารถสำรองที่นั่งคลาสใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับคลาสเรียน) : 

เรียนทำเบเกอรี่ผ่อน

 

 

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line

en_US