เรียนทำเบเกอรี่,เรียนทำขนม,เรียนทำเค้ก,โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่,สถาบันสอนทำเบเกอรี่,หลักสูตรเรียนเบเกอรี่,คอร์สเรียนเบเกอรี่,สอนเบเกอรี่,สอนทำเค้ก,สอนทำขนม,สอนทำเค้กญี่ปุ่น,สอนทำเค้กง่ายๆ,สอนทำขนมเบเกอรี่,เรียนทำเค้กเบื้องต้น

เรียนทำเค้ก ขั้นพื้นฐาน

เปิดประสบการณ์กับคอร์ส เรียนทำเค้กขั้นพื้นฐาน ร่วมสัมผัสกับรูปแบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนทำเค้กในรูปแบบต่างๆ เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกๆขั้น พร้อมอุปกรณ์การเรียนและวัตถุดิบ ที่มีมาตราฐานสากล อีกทั้งคุณยังได้เรียนรู้กับเชฟมืออาชีพจากโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย

Basic Cake | เค้กขั้นพื้นฐาน

สอนทำขนมเค้ก

BAR2

ต้นแบบของหลักสูตรด้านการเรียนทำเค้ก ระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทย เปิดการอบรมมากกว่า 500 รุ่น มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 3000 ท่าน หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำเค้ก มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการทำเค้กในรูปแบบเชฟมืออาชีพ โดยนักเรียนผู้เข้าอบรมจะลงมือปฎิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต อันได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ การผสมเค้ก การอบขนม ตลอดจนการนำเค้กมาตกแต่งในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ จากเชฟในระดับมืออาชีพจากโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย ในหลักสูตรยังรวมถึงการปรับเปลื่ยนสูตรให้ขนมได้ดั่งต้องการ การคำนวณต้นทุนสำหรับการเริ่มทำธุรกิจอีกด้วย

BAR11

หลักสูตร | Basic cake เค้กขั้นพื้นฐาน
ประเภท | เค้ก ระดับ | ขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน | 2-6ท่าน
วันที่เรียน | เรียนตามตารางเรียน (ดูตารางเรียน)
ระยะเวลา | 1 วัน 10.00-17.00น. 
ค่าเล่าเรียน | 4,900 บาท (ยินดีรับบัตรเครดิตและเดบิต ไม่มีค่าธรรมเนียม)

bar1

 • Vanilla Sponge Cake  (สปันวนิลาเค้ก)
 • Modern Chiffon Cake (ชิฟฟ่อนเค้ก)
 • Original Butter Cake (บัตเตอร์เค้ก)

BAR3

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำเค้กขั้นพื้นฐานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและงานอดิเรก

BAR4

1. ภาคทฤษฎี

 • การเลือกใช้และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการทำเค้ก : อุปกรณ์ในการทำเค้กถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ หากเลือกใช้ผิดประเภทอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้ได้และอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ หรือ เค้กที่ทำออกมาอาจไม่เป็นไปตามมาตราฐานหรือตามที่ต้องการได้
 • การเลือกใช้วัตถุดิบในการทำเค้ก : วัตถุดิบในการเรียนทำเค้กก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ต่างๆของวัตถุดิบในการทำขนมเค้ก หากรู้หน้าที่ต่างๆของวัตถุดิบก็สามารถปรับเปลื่ยนสูตรได้อยากไม่ยากเลย

2. ภาคปฎิบัติ

 • การเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเค้ก : การเตรียมวัตถุดิบสำหรับผสมเค้ก หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่ในเค้กบางประเภทเราไม่สามารถจะผสมส่วนผสมทุกอย่างรวมกันได้ จะทำให้เค้กที่ทำออกมาไม่ได้มาตราฐาน ทุกอย่างจะมีรายละเอียดและลำดับขั้นตอน หากนักเรียนทำเข้าในหัวข้อนี้อย่างลึกซึ้งจะลดโอกาศในความผิดพลาดในการทำเค้กได้มากเลยทีเดียว
 • การทำเนื้อเค้ก : ในคอร์สนี้จะเรียนทำเนื้อเค้กทั้ง 3 ชนิดได้แก่ Vanilla Sponge Cake , Modern Chiffon Cake , Original Butter Cake ซึ่งการผสมเค้กทั้ง 3 ชนิดก็จะมีวิธีการผสมที่แตกต่างกัน ในส่วนที่สำคัญสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือการลำดับในการใส่ส่วนผสม และ วิธีการดูเนื้อว่าพร้อมอบหรือยัง ไม่มีการจับเวลาตี แต่จะสอนเทคนิควิธีการเช็คความพร้อมก่อนอบแบบเชฟมืออาชีพทำกัน

BAR5

 • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบกึ่งส่วนตัวจำกัดจำนวนนักเรียน 2-6ท่านต่อคลาสเท่านั้น
 • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียน
 • รู้ได้อย่างง่าย
 • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 1-2 ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-6 ชั่วโมงหลัง
 • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด แยกกันอย่างชัดเจน
 • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

BAR6

 • ผู้มีความสนใจและความหลงไหลในการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ
 • ผู้มีความต้องการเปิดกิจการ และเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเบเกอร์รี่และขนมอบ เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตเบเกอร์รี่และขนมอบ เป็นต้น 
 • ผู้มีความต้องการประกอบอาชีพเป็น เพสทรี เชฟ (Pastry Chef) หรือสำหรับเพสทรี่
 • เชฟที่ต้องการฝึกทักษะเพิิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดในการทำงาน
 • เด็กอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้่่มีความชื่นชอบด้านการทำขนม และผู้ปกครองมีความต้องการสนับสนุนการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอด เป็นทักษะความสามารถพิเศษ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้ชีวิตและอาชีพในอนาคตของน้องๆ
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเบเกอร์รี่และขนมอบท่ีมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ผลิตหรือจำหน่ายเบเกอร์รี่และขนมอบ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่และขนมอบ สถาบันการศึกษาที่จัดคลาสเรียน การทำเบเกอร์รี่และขนมอบ

BAR7 เชฟสอนทำเบเกอรี่ที่โรงเรียนสอนทำขนมเค้ก Knowhowbake เราเชื่อว่าพื้นฐานที่ดีย่อมนำไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคง การเรียนทำเค้กและเบเกอรี่  ก็เช่นกัน  หากมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็สามารถที่จะ  สร้างสรรค์ผลงานในระดับมืออาชีพได้เช่นเดียวกับเชฟระดับมืออาชีพได้เช่นกัน  หลักสูตร Basic Cake  เรียนทำเค้กขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการสอนเชฟฝึกหัดที่เป็นรูปแบบ  การสอนแบบเดียวกับโรงแรมชั้นนำ ระดับมาตราฐานสากล            BAR8

 

 

BAR10 cont2 BAR9 cont 

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Basic Cake
Author Rating
51star1star1star1star1star
th