โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่และขนมอบสำหรับผู้สนใจการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้

ปรัชญาของโรงเรียนฯ

โรงเรียนสอนทำเค้ก-เบเกอรี่

ปรัชญาของโรงเรียน : มาตราฐานโรงเรียนสอนทำขนมอบระดับสากล เรียนรู้กับมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านขนมอบ
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นองค์กรการศึกษานอกระบบที่เสริมสร้างความรู้ด้านทำขนมอบอย่างแท้จริง ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ
พันธกิจ (Mission) :
  1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สามารถจัดการเรียนรู้ และบริการแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. อุปกรณ์การเรียนมาตราฐานระดับสากล 
เป้าหมายของโรงเรียน : โรงเรียนสอนทำขนมอบที่มีมาตราฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองให้สูงขึ้นได้ตามต้องการ

ปรัชญาของโรงเรียนฯ

เราสร้างมาตราฐานระดับสากลในรูปแบบของเองเรา เราเชื่อว่าความมีมาตราฐานคือสิ่งที่สำคัญในการดำเนินงานของเรา เราแบ่งความมีมาตราฐานออกเป็น 5 ส่วน 

มาตราฐานด้าน เชฟผู้สอน

เราร่วมรวมเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมจากทั่วโลก และกว่าจะเป็นเชฟผู้สอนที่ Knowhowbake นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราเชื่อว่าการทำได้ไม่ได้หมายความว่าสอนได้ เราเลือกผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงในองค์กรใหญ่ที่ผ่านการทำงานมาจริง บุคคลิกภาพที่เหมาะสม และที่สำคัญต้องทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการเลือกเชฟผู้สอนของเรา เรายังมีการฝึกอบรมเชฟที่ร่วมงานกับเราเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและแตกต่างในแบบ Knowhowbake

เป้าหมายของเรา

Knowhowbake : The School of Baking and Pastry คือโรงเรียนสอนขนมอบมาตราฐานระดับสากล ที่ร่วมรวม Pastry Chef ระดับสุดยอดฝีมือจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะและเทคนิคที่หลากหลาย

สิ่งที่เราทำอยู่

ปัจจุบันเรามีเชฟระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กว่า 5 ท่าน

 

th