เรียนทำเบเกอรี่,เรียนทำขนม,เรียนทำเค้ก,โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่,สถาบันสอนทำเบเกอรี่,หลักสูตรเรียนเบเกอรี่,คอร์สเรียนเบเกอรี่,สอนเบเกอรี่,สอนทำเค้ก,สอนทำขนม,สอนทำเค้กญี่ปุ่น,สอนทำเค้กง่ายๆ,สอนทำขนมเบเกอรี่,เรียนทำเค้กเบื้องต้น

เรียนทำครัวซอง,เดนิช เพสตรี้

ครัวซ็องเป็นขนมที่มีส่วนผสมของเนย หรือเป็นที่รู้จักกันดีในขนมปังรูปจันทร์เสี้ยว ครัวซ็องและขนมอบประเภทนี้มีการนำแป้งมาม้วนเป็นชั้นๆก่อนเข้าตู้อบ ส่วนผสมในชั้นของแป้งที่มีส่วนผสมของเนยถูกม้วนและพับไปมาจนกลายเป็นรูปร่างของขนมครัวซ็องในลักษณะเป็นแผ่นบางๆซ้อนกัน และมีลักษณะเป็นแผ่นเกล็ดเล็กๆหลังจากการเข้าตู้อบแล้ว ขนมรูปจันทร์เสี้ยวเกิดขึ้นในสมัยของช่วงยุคกลาง และเค้กต่างๆในรูปจันทร์เสี้ยวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้ Danish Pastry เป็นขนมอบที่มีเนื้อสัมผัสกึ่งกลางระหว่างขนมปังชนิดพาย (puff pastry )และขนมปังหวาน (sweet bread) คือ มีชั้นของไขมันอยู่ระหว่างเนื้อขนมปัง (bread dough) เป็นชั้นของเกล็ดแผ่นคล้ายพายชั้น (puff pastry) แต่เนื้ออ่อนนุ่มเหมือนขนมปังหวาน มีการขึ้นฟูของเนื้อโด (dough) จากยีสต์รวมกับการรีดพับไขมันที่สอดแทรกอยู่ระหว่างชั้นของแป้งโด

All About Croissant & Danish Pastry | เรียนทำครัวซอง,เดนิช เพสตรี้

เรียนทำครัวซอง

เรียนทำครัวซอง

BAR2

ครัวซ็องเป็นขนมที่มีส่วนผสมของเนย หรือเป็นที่รู้จักกันดีในขนมปังรูปจันทร์เสี้ยว ครัวซ็องและขนมอบประเภทนี้มีการนำแป้งมาม้วนเป็นชั้นๆก่อนเข้าตู้อบ ส่วนผสมในชั้นของแป้งที่มีส่วนผสมของเนยถูกม้วนและพับไปมาจนกลายเป็นรูปร่างของขนมครัวซ็องในลักษณะเป็นแผ่นบางๆซ้อนกัน และมีลักษณะเป็นแผ่นเกล็ดเล็กๆหลังจากการเข้าตู้อบแล้ว ขนมรูปจันทร์เสี้ยวเกิดขึ้นในสมัยของช่วงยุคกลาง และเค้กต่างๆในรูปจันทร์เสี้ยวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้ Danish Pastry เป็นขนมอบที่มีเนื้อสัมผัสกึ่งกลางระหว่างขนมปังชนิดพาย (puff pastry)และขนมปังหวาน (sweet bread) คือ มีชั้นของไขมันอยู่ระหว่างเนื้อขนมปัง (bread dough) เป็นชั้นของเกล็ดแผ่นคล้ายพายชั้น (puff pastry) แต่เนื้ออ่อนนุ่มเหมือนขนมปังหวาน มีการขึ้นฟูของเนื้อโด (dough) จากยีสต์รวมกับการรีดพับไขมันที่สอดแทรกอยู่ระหว่างชั้นของแป้งโด

BAR11

หลักสูตร |  About Croissant & Danish Pastry | เรียนทำครัวซอง,เดนิช เพสตรี้
ประเภท | เพสตรี้
ระดับ | ขั้นสูง

จำนวนนักเรียน | 2-6ท่าน
วันที่เรียน | เรียนตามตารางเรียน (ดูตารางเรียน)
ระยะเวลา | 1 วัน 10.00-17.00น. 
ค่าเล่าเรียน | 6,200 บาท (ยินดีรับบัตรเครดิตและเดบิต ไม่มีค่าธรรมเนียม)

bar1

 • Butter Croissant
 • Almond Croissant
 • Chocolate Croissant
 • Blueberry Danish
 • Cherry Danish
 • Chesse Danish

BAR3

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำครัวซอง,เดนิช เพสตรี้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและงานอดิเรก

BAR4

1. ภาคทฤษฎี

 • เรียนรู้ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวการทำครัวซอง และ เดนิช เพสตรี้
 • เรียนรู้อุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำครัวซอง เดนิช เพสตรี้

2. ภาคปฎิบัติ

 • เรียนรู้การทำแป้งโดว์
 • เรียนรู้การเข้าเนย
 • เรียนรู้การรีดแป้งด้วยมือ
 • เรียนรู้การขึ้นรูปในแบบต่างๆ
 • เรียนรู้การทำฟิลลิ่งที่เหมาะกับครัวซอง เดนิช เพสตรี้
 • เรียนรู้การแป้งเตรียมอบ
 • เรียนรู้การพักและหมักแป้ง
 • เรียนรู้การอบเดนิช เพสตรี้
 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่เกียวกับครัวซองและเดนิช เพสตรี้แบบมืออาชีพทำจริง

BAR5

 • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบกึ่งส่วนตัวจำกัดจำนวนนักเรียน 2-6ท่านต่อคลาสเท่านั้น
 • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียน
 • รู้ได้อย่างง่าย
 • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 1-2 ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-6 ชั่วโมงหลัง
 • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด แยกกันอย่างชัดเจน
 • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

BAR6

 • ผู้มีความสนใจและความหลงไหลในการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ
 • ผู้มีความต้องการเปิดกิจการ และเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเบเกอร์รี่และขนมอบ เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตเบเกอร์รี่และขนมอบ เป็นต้น 
 • ผู้มีความต้องการประกอบอาชีพเป็น เพสทรี เชฟ (Pastry Chef) หรือสำหรับเพสทรี่
 • เชฟที่ต้องการฝึกทักษะเพิิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดในการทำงาน
 • เด็กอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้่่มีความชื่นชอบด้านการทำขนม และผู้ปกครองมีความต้องการสนับสนุนการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอด เป็นทักษะความสามารถพิเศษ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้ชีวิตและอาชีพในอนาคตของน้องๆ
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเบเกอร์รี่และขนมอบท่ีมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ผลิตหรือจำหน่ายเบเกอร์รี่และขนมอบ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่และขนมอบ สถาบันการศึกษาที่จัดคลาสเรียน การทำเบเกอร์รี่และขนมอบ

BAR7

เชฟสอนทำเบเกอรี่

 

 

 

 

 

BAR8

BAR10

cont2

BAR9

cont 

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line

 

th