เรียนทำเบเกอรี่,เรียนทำขนม,เรียนทำเค้ก,โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่,สถาบันสอนทำเบเกอรี่,หลักสูตรเรียนเบเกอรี่,คอร์สเรียนเบเกอรี่,สอนเบเกอรี่,สอนทำเค้ก,สอนทำขนม,สอนทำเค้กญี่ปุ่น,สอนทำเค้กง่ายๆ,สอนทำขนมเบเกอรี่,เรียนทำเค้กเบื้องต้น

เรียนทำเค้กญี่ปุ่น คอร์ส 1

มิติใหม่แห่งการทำเค้ก,เบเกอรี่ ซึมซับวัฒนธรรมการประกอบอาหารหวานของชาวญี่ปุ่น ที่ความโดดเด่นในกระบวนผลิตที่เน้นความเป็นธรรมชาติประกอบกับจินตนาการตกแต่งที่สวยงาม แล้วคุณจะต้องตกหลุมรักกับเค้กและเบเกอรี่ญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

Japanese Homemade Cake 1 | เค้กญี่ปุ่น คอร์ส 1

เรียนทำเค้กญี่ปุ่น 1

เรียนทำเค้กญี่ปุ่น

เรียนทำเค้กญี่ปุ่น 1

BAR2

คอร์สเรียนทำเค้กญี่ปุ่น คอร์ส 1 ที่ Knowhowbake : The School of Baking and Pastry เป็นคอร์สเรียนที่ต้องการให้ผู้ที่สนใจด้านเค้กและเบเกอรี่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาศึกษาเพื่อมีความรู้พื้นฐานของเค้กและเบเกอรี่ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้มีความแปลกใหม่ และการทำงานในสายงานด้านเบเกอรี่หรือธุรกิจของคุณ รวมถึงผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่ามีความต้องการเรียนด้านนี้อย่างจริงจังหรือไม่ หรือผู้ที่เคยเรียนเบเกอรี่ในรูปแบบเดิมๆมาก่อน และมีความต้องการเรียนรู้ด้านเบเกอรี่ที่มีความแปลกใหม่เพิ่มเติม วิชาที่จัดสอนในคอร์สเรียนนี้ เน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและปฎิบัติได้จริงในระยะเวลาที่จำกัด เน้นเนื้อหาการสอนที่เข้มข้น และฝึกปฎิบัติจริงในห้องที่มีความทันสมัย ด้วยระบบการเรียน ที่เน้นการสอนเสมือนตัวต่อตัว 6 จำนวนนักเรียนต่อคลาส ทำให้เชฟผู้สอนสามารถเอาใจใส่ และเข้าถึงผู้เรียนได้หมดทุกคนในคลาส ดังนั้น ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า ภายหลังการเรียนจบจะสามารถปฎิบัติได้จริงแน่นอน รวมถึงหากมีข้อสงสัยด้านใดระหว่างการสอน สามารถพูดคุย ซักถามเชฟผู้สอนตลอดเวลา

BAR11

หลักสูตร | Japanese Homemade Cake 1 เค้กญี่ปุ่น คอร์ส 1
ประเภท | เค้ก
ระดับ | ขั้นพื้นฐาน

จำนวนนักเรียน | 2-6ท่าน
วันที่เรียน | เรียนตามตารางเรียน (ดูตารางเรียน)
ระยะเวลา | 1 วัน 10.00-17.00น. 
ค่าเล่าเรียน | 6,200 บาท (ยินดีรับบัตรเครดิตและเดบิต ไม่มีค่าธรรมเนียม)

bar1

 • Honey Kasutera (カステラ)
 • Japanese Green Tea & Red beans Chiffon Cake (シフォンケーキ) 
 • Japanese Osaka Cheese Cake (スフレチーズケーキ)

BAR3

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำเค้กญี่ปุ่นแบบพื้นฐานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและงานอดิเรก

BAR4

1. ภาคทฤษฎี

 • เรียนรู้ทักษะที่ดีของเนื้อเค้กแบบญี่ปุ่น
 • เรียนรู้เครื่องมือ วัตถุดิบ ในการทำเค้กญี่ปุ่น รวมทั้งแหล่งซื้อวัตถุดิบ

2. ภาคปฎิบัติ

 • เรียนเทคนิควิธีการทำเนื้อเค้กแบบญี่ปุ่น 3 แบบ (Classic Japanese Cotton,Japanese Chiffon,Japanese Chesse)
 • เรียนเทคนิคการอบ การตั้งระดับไฟ สำหรับอบเค้กญี่ปุ่นในประเภทต่างๆ
 • เรียนรู้การใช้วิปปิ้งครีม สำหรับสำหรับทำ Layerเค้ก และ Topping รวมทั้งการผสมวิปปิ้งครีมกับวัตถุดิบต่างๆ

BAR5

 • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบกึ่งส่วนตัวจำกัดจำนวนนักเรียน 2-6ท่านต่อคลาสเท่านั้น
 • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียน
 • รู้ได้อย่างง่าย
 • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 1-2 ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-6 ชั่วโมงหลัง
 • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด แยกกันอย่างชัดเจน
 • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

BAR6

 • ผู้มีความสนใจและความหลงไหลในการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ
 • ผู้มีความต้องการเปิดกิจการ และเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเบเกอร์รี่และขนมอบ เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตเบเกอร์รี่และขนมอบ เป็นต้น 
 • ผู้มีความต้องการประกอบอาชีพเป็น เพสทรี เชฟ (Pastry Chef) หรือสำหรับเพสทรี่
 • เชฟที่ต้องการฝึกทักษะเพิิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดในการทำงาน
 • เด็กอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้่่มีความชื่นชอบด้านการทำขนม และผู้ปกครองมีความต้องการสนับสนุนการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอด เป็นทักษะความสามารถพิเศษ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้ชีวิตและอาชีพในอนาคตของน้องๆ
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเบเกอร์รี่และขนมอบท่ีมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ผลิตหรือจำหน่ายเบเกอร์รี่และขนมอบ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่และขนมอบ สถาบันการศึกษาที่จัดคลาสเรียน การทำเบเกอร์รี่และขนมอบ

BAR7 เชฟสอนทำเบเกอรี่ถ้าพูดถึงเค้กญี่ปุ่นตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เนื่องจากเค้กมีสไตล์เฉพาะตัวด้วยความนุ่มของเนื้อเค้กและรสชาติที่อ่อนๆ เนื้อเค้กนุ่มๆ ประกอบกับการตกแต่งแบบญี่ปุ่นทำให้ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะสอนทำเนื้อเค้กแบบญี่ปุ่นทั้ง 3 สไตล์ และการตกแต่งที่สวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่น เรียนคอร์สนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำเค้กญี่ปุ่นอื่นๆ ได้อีกมากมาย เหมือนบินไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น       BAR8

เรียนทำชีสเค้กญี่ปุ่นในไทย สอนทำชีสเค้กญี่ปุ่น ในไทย เรียนทำเค้กชิฟฟ่อนญี่ปุ่น สอนทำเค้กชิฟฟ่อนญี่ปุ่น เรียนทำเค้กญี่ปุ่นในไทย เรียนทำเค้กญี่ปุ่นในไทย

BAR10 cont2 BAR9 cont 

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line

th