เรียนทำเบเกอรี่,เรียนทำขนม,เรียนทำเค้ก,โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่,สถาบันสอนทำเบเกอรี่,หลักสูตรเรียนเบเกอรี่,คอร์สเรียนเบเกอรี่,สอนเบเกอรี่,สอนทำเค้ก,สอนทำขนม,สอนทำเค้กญี่ปุ่น,สอนทำเค้กง่ายๆ,สอนทำขนมเบเกอรี่,เรียนทำเค้กเบื้องต้น

เรียนทำพาย,พัฟ

พัฟและพายเป็นขนมอบชนิดหนึ่งที่มีรสชาติและเอกลักษณเฉพาะตัว ด้วยรูปแบบที่หลากหลายประกอบกับกลิ่นเนยที่มีความหอมชวนรับประทาน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ พัฟและพาย เป็นขนมอบชิ้นโปรดของใครหลายคน การเรียนทำพัฟและพาย ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความหลงไหลในกลิ่นของขนมอบอย่างแท้จริง เนื่องด้วยวิธีการทำพัฟและพายมีรูปแบบการทำที่ต่างจากขนมอบชนิดอื่นๆ ด้วยวิธีการทำแป้ง การห่อเนย การรีดแป้ง ตลอดจนการอบ จะเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ขนมอบขั้นสูงอย่างแท้จริง นักเรียนจะได้ลงมือปฎิบัติเองในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรก มาร่วมสัมผัสวิถีแห่งการเรียนขนมอบขั้นสูงไปกับ คอร์สเรียน Professional Puff and Pie Pastry เรียนทำพัฟ,พาย ได้แล้ววันนี้!

Professional Puff Pastry | เรียนทำพัฟ

เรียนทำพัฟ

เรียนทำพายพัฟ

BAR2

คอร์สเรียนทำะพัฟ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ในการทำเพสตรี้ อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบ ที่จัดได้ว่ามีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำที่มีรายละเอียดมากโดยเนื้อหาที่จัดสอนในคอร์ส เน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้จริงในระยะเวลาที่จำกัด เน้นเนื้อหาการสอนที่เข้มข้น และฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยระบบการเรียนที่เน้นการสอนเสมือนตัวต่อตัว ด้วยการจำกัดจำนวนนักเรียน ทำให้ผู้สอนสามารถเอาใจใส่ และเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถมั่นใจได้ว่า ภายหลังการเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน หากท่านมีข้อสงสัยระหว่างการเรียนการสอน ท่านสามารถพูดคุย ซักถามอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาทางการเรียนของสถาบันฯได้ตลอดหลักสูตร

BAR11

หลักสูตร | Professional Puff and Pie Pastry | เรียนทำพาย,พัฟ
ประเภท | เพสตรี้
ระดับ | ขั้นสูง

จำนวนนักเรียน | 2-6ท่าน
วันที่เรียน | เรียนตามตารางเรียน (ดูตารางเรียน)
ระยะเวลา | 1 วัน 10.00-17.00น. 
ค่าเล่าเรียน | 6,200 บาท (ยินดีรับบัตรเครดิตและเดบิต ไม่มีค่าธรรมเนียม)

bar1

 • Apple Pie (พายแอปเปิ้ล)
 • Pineapple Pie (พายสับปะรด)
 • Spinach with Cheese pie(ผักโขมอบชีส)
 • Chicken Pie (พายไก่)
 • Sausage Rolls (ซอสเซสโรล)

BAR3

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการทำพัฟและพายและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและงานอดิเรก 

BAR4

1. ภาคทฤษฎี

 • เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพาย และ พัฟ
 • เรียนรู้อุปกรณ์และวัตถุดิบและแหล่งซื้อวัตถุดิบ สำหรับทำพาย และ พัฟ

2. ภาคปฎิบัติ

 • เรียนรู้การทำแป้งโดว์
 • เรียนรู้การเข้าเนย
 • เรียนรู้การรีดแป้งด้วยมือ
 • เรียนรู้การขึ้นรูปในแบบต่างๆ
 • เรียนรู้การทำฟิลลิ่งที่เหมาะกับพายและพัฟ
 • เรียนรู้การแป้งเตรียมอบ
 • เรียนรู้การพักแป้ง
 • เรียนรู้การอบพายและพัฟ
 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่เกียวกับพายและพัฟแบบมืออาชีพทำจริง

BAR5

 • ลักษณะคลาสเรียนเป็นแบบกึ่งส่วนตัวจำกัดจำนวนนักเรียน 2-6ท่านต่อคลาสเท่านั้น
 • คลาสเรียนเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการเลือกส่วนผสม และการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อนสามารถเรียน
 • รู้ได้อย่างง่าย
 • คลาสเรียนแบ่งออกเป็นภาคภาคทฤษฎี 1-2 ชั่วโมงแรก และภาคปฎิบัติ 5-6 ชั่วโมงหลัง
 • นักเรียนได้รับชุดอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ 1 ท่านต่อ 1 ชุด แยกกันอย่างชัดเจน
 • นักเรียนทุกท่านได้รับการลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การชั่งตวงส่วนผสม อบขนมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมรับประทาน โดยมีอาจารย์เชฟควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

BAR6

 • ผู้มีความสนใจและความหลงไหลในการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ
 • ผู้มีความต้องการเปิดกิจการ และเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องเบเกอร์รี่และขนมอบ เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตเบเกอร์รี่และขนมอบ เป็นต้น 
 • ผู้มีความต้องการประกอบอาชีพเป็น เพสทรี เชฟ (Pastry Chef) หรือสำหรับเพสทรี่
 • เชฟที่ต้องการฝึกทักษะเพิิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดในการทำงาน
 • เด็กอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้่่มีความชื่นชอบด้านการทำขนม และผู้ปกครองมีความต้องการสนับสนุนการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอด เป็นทักษะความสามารถพิเศษ รวมไปถึงพื้นฐานการใช้ชีวิตและอาชีพในอนาคตของน้องๆ
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเบเกอร์รี่และขนมอบท่ีมีความต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น ร้านเบเกอร์รี่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ผลิตหรือจำหน่ายเบเกอร์รี่และขนมอบ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่และขนมอบ สถาบันการศึกษาที่จัดคลาสเรียน การทำเบเกอร์รี่และขนมอบ

BAR7

เชฟสอนทำเบเกอรี่พัพ,พาย จัดได้ว่าเป็นขนมที่นิยมสูงประเภทหนึ่งเลยที่เดียว แต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะได้ขนมออกมาแต่ละชิ้นนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการทำที่ ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าขนมอบประเภทอื่นๆมาก คอร์สนี้จึงเหมาะสำหรับท่านที่มีความหลงไหลในขนมอบอย่างแท้จริง เพราะท่านจะได้ลงมือรีดแป้งพัฟ,พายด้วยตัวท่านเอง การขึ้นรูปเพสตรี้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีแบบดั่งเดิมที่สืบทอดกันมา อย่างยาวนานจากยุโรป

 

 

 

BAR8

เรียนทำพัฟสัปปะรด สอนทำพัฟสัปปะรด สอนทำพัฟผักโขมอบชีส เรียนทำพัฟผักโขมอบชีส เรียนพัฟไก่ สอนพัฟไก่ เรียนทำพัฟแอปเปิ้ล สอนทำพัฟแอปเปิ้ล เรียนทำพัฟไส้กรอก

BAR10

cont2

BAR9

cont 

ดูตารางเรียน

สมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line

 

th