โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่และขนมอบสำหรับผู้สนใจการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้

Junior Master Chef (Advanced Level) คอร์สสำหรับเด็ก10-16ปี (ขั้นสูง) | คอร์สเด็กขั้นสูง

1Junior Master Chef (Advanced Level) คอร์สสำหรับเด็ก10-16ปี (ขั้นสูง) | คอร์สเด็กขั้นสูง

โปรแกรมซุปเปอร์ มาสเตอร์เชฟ สำหรับเด็กอายุ 10-16ปี (ขั้นสูง)

 

63ชั่วโมงเรียน 36เมนู

ให้เชฟตัวน้อยได้ฝึกทักษะ ความสามารถพิเศษ

ปูพื้นฐานสู่วัยผู้ใหญ่ และอาชีพในอนาคต

 

หลักสูตรSuper Junior Master Chef Program  (Intermediate to advance level)

ซุปเปอร์ ลิตเติ้ล มาสเตอร์เชฟ โปรแกรม สำหรับเด็กอายุ 10-16ปี

ค่าเล่าเรียน31,900บาท -ไม่มีค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

(จากมูลค่าคอร์สเต็ม 50,500บาท)

เมนูที่เรียน: เบเกอร์รี่และขนมอบ 36 เมนู

ระดับ: ขั้นสูง

จำนวนนักเรียน2-6ท่านต่อคลาส

เวลาและชั่วโมงเรียน:  63 ชั่วโมงเรียน (แบ่งออกเป็นคลาสละ7ชั่วโมง 9คลาสเรียน)

วันที่เรียนตามตารางเรียน

  1. 1. เลือกดูชื่อคลาสที่ต้องเรียนในตารางเรียนแต่ละเดือน
  2. 2. ทำการสำรองที่นั่งเข้าคลาสในวันใดก็ได้ที่นักเรียนสะดวกเรียน

* นักเรียนสามารถเลือกเรียนคลาสใดก็ได้ โดยไม่ต้องเรียงลำดับคลาส เนื่องจากอาจารย์เชฟจะเริ่มสอนทุกคลาสเรียนจากพื้นฐานเสมอ

อายุคอร์สเรียน1-6เดือน (ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์)

สิทธิพิเศษและสิ่งที่นักเรียนได้รับ:

  • เครื่องแบบซุปเปอร์จูเนียร์มาสเตอร์เชฟ (มูลค่า2,500บาท)
  • ใบประกาศนียบัตร
  • เอกสารการเรียน
  • อาหารว่าง และอาหารกลางวันสำหรับทุกคลาสเรียน

รายละเอียดคลาสเรียนและเมนูที่เรียน:

63 ชั่วโมงเรียน แบ่งออกเป็น9คลาสเรียน คลาสละ7ชั่วโมง

Course Checklist for Student
รายชื่อคอร์สเรียนทั้งหมด
ที่นักเรียนต้องเรียนในโปรแกรมนี้ 
 
————————————————-
ประกอบด้วย 7คอร์ส 8คลาสเรียน(ครั้ง)
(สามารถสำรองที่นั่งคลาสใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับคลาสเรียน) : 


เปิดรับสมัครและเริ่มเรียนได้ตลอดปี
ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนกับทีมงานโนว์ฮาว เบค
โทร:    02-8877026,   02-0054155,   089-8970478
Line ID: @knowhowbake

* ทุกคลาสเริ่มเรียน 10.00น. กรุณาตรงต่อเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวนักเรียนเองและไม่ให้เป็นการรบกวนนักเรียนท่านอื่น

* เวลาเลิกเรียนอาจเร็วหรือช้ากว่า17.00น. แปรผันตามเวลาที่ใช้ในการทำขนมแต่ละประเภทและจำนวนนักเรียนในวันนั้นๆ –ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถสอบถามเวลาเลิกแต่ละวันเรียนได้ที่เคาน์เตอร์ เพื่อความสะดวกในการมารับหรือเดินทางกลับ

เรียนทำเบเกอรี่ผ่อนดูตารางเรียนสมัครเรียน

สอบถาม หรือ สมัครเรียนผ่าน Line

 

 

th