โรงเรียนสอนทำเบเกอรี่และขนมอบสำหรับผู้สนใจการทำเบเกอร์รี่และขนมอบ สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้

ร่วมงานกับ โนว์ฮาวเบค

โรงเรียนสอนทำเค้ก-เบเกอรี่

 

Knowhowbake : The School of Baking and Pastry ยินดีมอบให้คุณได้รับประสบการณ์และการพัฒนา ด้านการทำงานในองค์กรเพื่อการเรียนรู้ด้านขนมอบ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ทันสมัย และไม่หยุดนิ่ง ที่มุ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกให้แก่สังคมโลก หากคุณคือคนที่รักในการทำงานที่หลากหลาย เราเปิดโอกาสเสมอให้กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่คอยส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณมีความคิดใหม่ๆตลอดเวลา

Knowhowbake : The School of Baking and Pastry  สนับสนุนให้คุณพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยง และการหาความรู้ด้วยตนเอง

ก้าวไปสู่สิ่งที่แตกต่างกว่ากับ Knowhowbake : The School of Baking and Pastry

hr@knowhowbake.com

th